Biodata
Nama : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA.
NIP : 19570712 19840 3 1001
Kelahiran : Tasikmalaya, 12 Juli 1957
Agama : Islam
Golongan/Pangkat : Pembina Utama Madya – IV/d
Telepon : +628112346057
Email : denyjuanda@itera.ac.id